Chính sách bảo mật

Quyền riêng tư của bạn

Tại QVI, chúng tôi cam kết bảo vệ sự riêng tư trực tuyến của bạn. Cam kết của chúng tôi là bảo vệ mọi thông tin chúng tôi thu thập có liên quan đến bạn và tên của bạn, đồng thời sẽ cố gắng hết sức hợp lý để chỉ sử dụng thông tin này khi bạn yêu cầu.

Thu thập và sử dụng thông tin của bạn

Khi bạn gửi biểu mẫu yêu cầu thông tin, chúng tôi sẽ yêu cầu tên, địa chỉ, thành phố, tiểu bang, quốc gia và số điện thoại của bạn để thông tin được yêu cầu có thể được gửi cho bạn. Thông tin này không được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi, trừ khi bạn cho phép. Nếu bạn chọn được thêm vào cơ sở dữ liệu bằng cách đăng ký trở thành thành viên của trang web này, bạn có thể nhận được thông tin sản phẩm và công ty bổ sung, không được yêu cầu trong tương lai. QVI không bán, trao đổi hoặc cho thuê thông tin cá nhân được thu thập trực tuyến cho người khác (bên thứ ba).

Bảo vệ thông tin của bạn

Chỉ những nhân viên QVI được ủy quyền mới có quyền truy cập vào thông tin được lưu trữ. Chúng tôi bảo vệ thông tin theo các tiêu chuẩn và quy trình bảo mật đã thiết lập, đồng thời chúng tôi liên tục đánh giá công nghệ mới để bảo vệ thông tin. Nhân viên của chúng tôi được đào tạo để hiểu và tuân thủ các nguyên tắc thông tin này.

Giữ thông tin của bạn chính xác

Nếu bất kỳ thông tin cá nhân nào của bạn thay đổi hoặc nếu bạn muốn xóa khỏi cơ sở dữ liệu của chúng tôi, bạn có thể liên hệ với chúng tôi bằng cách gửi e-mail đến webmaster@qvii.com và chúng tôi sẽ cập nhật hồ sơ của mình cho phù hợp.

Bánh quy

Các trang web QVI sử dụng một tính năng của trình duyệt Web Internet của bạn được gọi là “cookie” để gán một nhận dạng duy nhất cho máy tính của bạn. Cookie là các tệp mà trình duyệt Web của bạn đặt trên ổ cứng máy tính của bạn, vì vậy chúng tôi có thể cá nhân hóa trải nghiệm của bạn với trang web này. Chúng tôi cũng kết hợp tiếp thị lại của Google để hiển thị quảng cáo web của chúng tôi trên các trang web khác dựa trên các lượt truy cập trước đây của người dùng vào trang web của chúng tôi. Bạn có thể chọn không tham gia tiếp thị lại của Google bằng cách thay đổi Cài đặt Quảng cáo Google của bạn tại http://www.google.com/settings/ads.

Gửi cho chúng tôi phản hồi của bạn

Nếu bạn có thắc mắc về quyền riêng tư của mình liên quan đến bất kỳ trang web QVI nào, vui lòng gửi e-mail đến quản trị viên web. Chúng tôi sẽ thực hiện mọi nỗ lực hợp lý để giải quyết mối quan tâm của bạn.

Nghiên cứu ứng dụng được thực hiện trên các bộ phận của bạn

Cho một KHÔNG CHI PHÍ nghiên cứu ứng dụng hệ thống đo lường chiều hiệu suất cao

Cảm ơn bạn đã quan tâm

Chính sách bảo mật

Để bạn có thể xem tệp này, chúng tôi yêu cầu cung cấp cho chúng tôi một số thông tin.
[dlm_gf_form download_id = "2111" gf_ajax = "true"]
Cảm ơn bạn đã quan tâm

Chính sách bảo mật

Để bạn có thể xem tệp này, chúng tôi yêu cầu cung cấp cho chúng tôi một số thông tin.
[dlm_gf_form download_id = "2115" gf_ajax = "true"]
Cảm ơn bạn đã quan tâm

Chính sách bảo mật

Để bạn có thể xem tệp này, chúng tôi yêu cầu cung cấp cho chúng tôi một số thông tin.
[dlm_gf_form download_id = "2114" gf_ajax = "true"]
Cảm ơn bạn đã quan tâm

Chính sách bảo mật

Để bạn có thể xem tệp này, chúng tôi yêu cầu cung cấp cho chúng tôi một số thông tin.
[dlm_gf_form download_id = "2113" gf_ajax = "true"]
Cảm ơn bạn đã quan tâm

Chính sách bảo mật

Để bạn có thể xem tệp này, chúng tôi yêu cầu cung cấp cho chúng tôi một số thông tin.
[dlm_gf_form download_id = "2116" gf_ajax = "true"]
Cảm ơn bạn đã quan tâm

Chính sách bảo mật

Để bạn có thể xem tệp này, chúng tôi yêu cầu cung cấp cho chúng tôi một số thông tin.
[dlm_gf_form download_id = "2118" gf_ajax = "true"]
Cảm ơn bạn đã quan tâm

Phần mềm VMS® và Elements®

Để bạn có thể xem tệp này, chúng tôi yêu cầu cung cấp cho chúng tôi một số thông tin.
[dlm_gf_form download_id = "2109" gf_ajax = "true"]
Cảm ơn bạn đã quan tâm

XEM dòng sản phẩm đầy đủ

Để bạn có thể xem tệp này, chúng tôi yêu cầu cung cấp cho chúng tôi một số thông tin.
[dlm_gf_form download_id = "2110" gf_ajax = "true"]
Cảm ơn bạn đã quan tâm

Chính sách bảo mật

Để bạn có thể xem tệp này, chúng tôi yêu cầu cung cấp cho chúng tôi một số thông tin.
[dlm_gf_form download_id = "2117" gf_ajax = "true"]
Cảm ơn bạn đã quan tâm

Chính sách bảo mật

Để bạn có thể xem tệp này, chúng tôi yêu cầu cung cấp cho chúng tôi một số thông tin.
[dlm_gf_form download_id = "2042" gf_ajax = "true"]

Trang web này sử dụng cookie để đảm bảo bạn có được trải nghiệm tốt nhất trên trang web của chúng tôi. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web này, bạn đồng ý với việc sử dụng cookie của chúng tôi. Tìm hiểu thêm.